کتاب ماهی در آب

اثر ماریو بارگاس یوسا از انتشارات نشر ثالث - مترجم: خجسته کیهان-ادبیات پرو

ماهی در آب روایتی است از تأثیرگذارترین صحنه های نیمه اول زندگی یوسا (او در این کتاب مشخصاً به چند دهه نخست زندگی اش پرداخته) که داستان وار به هم پیوندیافته است. شرح درونی ترین احساسات او در موقعیت های گوناگون زندگی ست. از این منظر پر بیراه نیست اگر از آن به عنوان یکی از جذاب ترین آثار یوسا یاد کنیم. روایتی درباره علاقه مندی یوسا به خواندن و نوشتن، کتاب هایی که بر او تأثیر گذاشته و اتفاقاتی که او را به سوی بدل شدن به عنوان نویسنده ای موفق رهنمون شده است. در خلال این صفحات می توان دریافت که چرا سیاست بر زندگی نویسنده ای که از آمریکای جنوبی برخاسته نقش تأثیرگذار دارد و همچنین حقایقی شنیده نشده درباره یکی از بزرگ ترین نویسندگان معاصر امریکای جنوبی که به معیاری در داستان نویسی این منطقه و جهان بدل شده است.


خرید کتاب ماهی در آب
جستجوی کتاب ماهی در آب در گودریدز

معرفی کتاب ماهی در آب از نگاه کاربران
داستان فوق العاده ای است که ما را از چشمان نویسنده می بیند که گوشه های تاریک سیاست پرو است. باید فهمید که چگونه فوجییموری در انتخابات 1990 پیروز شد.

مشاهده لینک اصلی
اعتراف صادقانه این امر به درک عکاسی از یک نویسنده عالی که برای حرفه او مبارزه می کند. او همچنین کشور خود را دوست دارد و بهترین است. من انتظار یک بخش دوم

مشاهده لینک اصلی
یکی از بهترین کتابهای وارگاس لووسا است. این تاریخ بسیاری از تاریخ های مدرن را به ارمغان می آورد که ALL PERUI ها باید بدانند.

مشاهده لینک اصلی
وقتی یک مرد صادق و درخشان سعی کرد یک غذای کامل را حل کند.

مشاهده لینک اصلی
ماریو وارگاس لوسا می تواند سرانجام به عنوان رییس جمهور پرو، نابود شود، اما ما هرگز نخواهیم بود. اما ما می دانیم که پرو شاید رئیس جمهور خوبی را از دست داده باشد، اما بشریت یک نویسنده ی درخشان دارد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ماهی در آب


 کتاب تازه کارها
 کتاب یادداشت های عراق
 کتاب نامه هایی به یک نویسنده جوان
 کتاب راز سرمایه
 کتاب سال های سگی
 کتاب مردی که حرف می زند